Privacystatement

Kraamzorg Aleida doet qua privacy zoals het hoort. Precies zoals ik zelf ook behandeld wil worden als het gaat om privacy. Ik verzamel wel persoonsgegevens van je, maar zorg dat die netjes afgeschermd blijven voor derden.  

Dit is eigenlijk alles wat je echt moet weten: 
 1. Ik scherm je gegevens af.  
 2. Deel die alleen in overleg met derden. 
Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacystatement. 

Hieronder vind je de lange versie van de privacyverklaring. Ik heb geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je altijd mailen. 

Persoonsgegevens bij inschrijving 
Als je mijn cliënt wordt, vraag ik om je persoonsgegevens in te vullen. Rond de zevende maand van je zwangerschap doe ik een intake om je voorkeuren rondom de bevalling en de kraamzorg te inventariseren. Ik hoef niet alles van je te weten, maar wel wat noodzakelijk is om je de juiste zorg te kunnen bieden. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik nodig heb en waarom. 

 Administratieve gegevens 
 1. Voor- en achternaam van alle gezinsleden: zodat ik weet met wie ik te maken heb. 
 2. Burgerservicenummer: zodat ik bij de verzekeringsmaatschappij aan kan tonen dat ik kraamzorg bij je (ga) verlenen. 
 3. Verzekeraar: om de gemaakte kraamzorguren te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar heb ik aanvullende gegevens nodig. 
 4. Adres: natuurlijk heb ik deze gegevens nodig om te weten waar ik kraamzorg (ga) verlenen en voor het verzenden van facturen. 
 5. Geboortedata gezinsleden: om je optimale zorg te kunnen bieden en zo goed mogelijk op je wensen in te kunnen spelen, is het fijn een beeld te hebben van de leeftijden van de gezinsleden. 
 6. E-mailadres: dit heb ik nodig om de door jou gestelde vragen te kunnen beantwoorden. 
 7. (Mobiel) telefoonnummer: het is nodig om telefonisch contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek, of als ik aanvullende gegevens nodig heb. 
 8. Factuurhistorie: voor de belastingdienst of zorgverzekeraar moet ik financiële gegevens bewaren. 
Gegevens m.b.t. de bevalling en de kraamzorg 
Om een beeld te krijgen van wanneer je kraamzorg van mij verwacht, en van de (toekomstige) bevalling en de gewenste kraamzorg, heb ik bepaalde gegevens nodig m.b.t. je zwangerschap, de bevalling en de gezinssituatie. Op deze manier kan ik je de meest optimale zorg bieden. Deze gegevens worden digitaal of op papier genoteerd en scan ik aan het einde van een kraamweek in (nadat je de papieren voor akkoord hebt getekend), om vervolgens te communiceren aan Isis Kraamzorg. Dit maakt het voor Isis Kraamzorg mogelijk om de gemaakte kraamzorguren te declareren bij de zorgverzekeraar. De persoonsgegevens worden achter slot en grendel opgeborgen en alleen de betrokken personen kunnen deze gegevens raadplegen. 

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit mijn systeem? Geen probleem. Laat het mij weten per post of e-mail. 

Derden 

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is. 

Bewaringstermijn 

Ik hanteer hier een heel heldere regel in: ik bewaar je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt, met inachtneming van termijnen die mij op basis van wet- en regelgeving zijn opgelegd. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Ik bied je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan mij hebt verstrekt, met inachtneming van wet- en regelgeving. Stuur een mailtje met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging of verwijdering van je persoonsgegevens. 

Als ik dat in jouw ogen toch niet netjes doe allemaal, hoop ik dat je mij dat wil laten weten. Mocht je daarna toch vinden dat ik e.e.a. niet correct heb opgelost, dan kun je een klacht indienen bij www.solopartners.nl, of de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiligen van persoonsgegevens 

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens heb ik de volgende maatregelen genomen: 
 1. Mijn apparatuur is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 2. Ik heb een beveiligd mailprogramma. 
 3. Gegevens die op papier staan, worden achter slot en grendel bewaard. 
 4. Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens. 
Wijzigingen, vragen en feedback 

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen.